Net als 2017 zal 2018 zich kenmerken als een roerige tijd.

We begeven ons nog steeds in een periode van groei. Wel wordt er dit jaar een nieuwe houding van je gevraagd. Hierdoor zul je meer stabiliteit en rust ervaren en zul je je krachtig voelen. Het thema van dit jaar is ontwaken!

Je wordt dit jaar uitgenodigd To up your game. Leef vanuit een ontwaakt bewustzijn. Probeer niet te verzanden in je emoties. Dit jaar zal zich kenmerken door stabiliteit wanneer het je lukt de gebeurtenissen die zich aandienen te beleven vanuit een ontwaakt bewustzijn in plaats van je emoties.

Zodra je je laat meeslepen door je emoties verlies je het perspectief op het grote geheel. Je zakt weg in de gebeurtenis zelf, terwijl het een kleine golfbeweging is die onderdeel is van het grote geheel. Je emoties zullen je ik-beleving versterken wat voor onnodig lijden kan zorgen. Gebeurtenissen onnodig op jezelf betrekken zorgt voor afgescheidenheid tussen jou en je omgeving. Je hart staat al open. Je hoeft dit alleen maar te herkennen en te voelen dat je onderdeel bent van een groter geheel. Samen een.

Het kan zijn dat een andere automobilist je afsnijdt in het verkeer. Probeer in plaats van deze gebeurtenis persoonlijk op te vatten en op jezelf te betrekken hier ruimte in te zien. Adem en voel vrede in de gebeurtenis. Het kan heel goed zijn dat deze automobilist zijn vrouw naar het ziekenhuis sjeest terwijl ze midden in haar bevalling zit. Of misschien heeft de automobilist gewoon haast en daardoor geen rekening met jou gehouden. Voel de vrede in deze gebeurtenis en ruimte voor wat een ander nodig heeft.

 

SHIFT

Je mag boven jezelf uitstijgen. Boven het bewustzijn van het IK. Moed, helderheid en kracht gedreven vanuit liefde en het eenheidsbewustzijn zijn de thema’s voor dit jaar. Sta voor wie je bent en geef expressie aan jouw ware kleuren. Je zorgt hiermee voor zoveel helderheid en veiligheid. Het leven kan zich hierdoor vormen vanuit jouw hoogste creatie.

HOW TO UP YOUR GAME?

Take a step back, breath, trust and surrender!

We groeien samen naar een eenheidsbewustijn. Er is een groeibeweging gaande om ons allen te ontwaken. Wat er gebeurt gaat niet om jou alleen. Als je wakker bent dan kun je steeds het grotere perspectief zien van de gebeurtenissen in je leven. Dat betekent niet dat je het altijd zult begrijpen! Je beweegt naar een stand van overgave en vertrouwen.

 

WAT GEBEURT ER?

Wauw leven voorbij het ego. Voorbij alles wat jouw IK wil, voorbij je angst. Voorbij jouw behoefte aan controle. Het jaar 2018 staat in het teken van WIJ. Eenheid en Liefde.

Het leven draagt je. Het brengt je exact op de plekken en in situaties waar jij moet zijn. Vertrouw op je kracht om te kunnen ontspannen en de controle los te laten over hoe de eindbestemming eruit moet zien van jouw reis. Laat los hoe jij wil dat het leven gaat. Probeer je open te stellen voor wat het leven in petto heeft als je je overgeeft en meegaat met de stroom. Zonder steeds op de rem te trappen als de stroom je buiten je comfortzone leidt. In de lichtheid van overgave aan ieder moment zullen de giften in overvloed je leven verrijken. Zodra je voelt dat het spannend wordt, probeer dan achterover te hangen en te ademen. Probeer het leven te ontvangen zoals het zich aandient en de perfectie daarvan te zien. Ook als je het niet begrijpt. Geef je over en vertrouw!

Giften zullen er zijn. Rijkelijk. Het vereist een ontwaakt bewustzijn om ze als zodanig te kunnen ontvangen. Een vervuld hart met liefde. Het mag eindelijk! Je mag opstaan en onvoorwaardelijkheid vinden in het ontvangen.

2018 Is daar om je te dragen. Ontwaak en geef je over aan de stroom. Jouw mogelijkheden zijn endless.

Beweeg van controle naar overgave. 2018 Is het jaar van vertrouwen!

Love! 

Eva Divya