Niet de appels zijn rot, maar de mand is rot. Zo kan een hele groep mensen de ogen sluiten voor incorrect groepsgedrag omdat het simpelweg eenvoudiger lijkt. Het bewustzijn dat in een groep heerst, is een collectief bewustzijn.

Het meegaan met het groepsgedrag waarmee je te maken hebt, is een natuurlijk proces. Voordat je het door hebt, maak je deel uit van het collectieve bewustzijn van jouw omgeving. Dit kan zijn door de soort humor die heerst binnen een groep of juist door bepaalde opvattingen of gedrag.

Het is daarom mogelijk om ‘appels’ in een andere ‘mand’ te stoppen en daarmee een geheel nieuwe bewustzijnsvorm op te wekken.

Hiermee hangt gedrag samen. Welk gedrag laat de omgeving toe? Neem als voorbeeld de verdrietige gebeurtenis in Eindhoven, waar een jongen in elkaar werd geslagen door 8 anderen jongeren. Binnen de groep van de 8 jongeren heerste op dat moment een bewustzijn, dat het normaal was om zulk soort gedrag te vertonen. In Nederland is  op verschillende wijze gereageerd op deze gebeurtenis. Toch zijn er mensen die dit gedrag nu afkeuren, maar al hadden zij in dezelfde ‘mand’ gezeten dan hadden zij misschien ook meegedaan aan dit gedrag.

Hoe meer de omgeving toelaat, des te meer je als persoon zal kunnen meegaan met het collectieve bewustzijn dat heerst in de groep. Als de acceptatiegrens binnen de groep heel ver ligt, dan kan gedrag nog verder veranderen ten aanzien van de norm, die is aangeleerd toen je bezig was je te vormen vanuit de basis.

Iedereen is verbonden aan andere mensen, wat ervoor zorgt dat je soms (on)bewust deel uitmaakt van een groep. Daarmee ben je direct verbonden aan het groepsbewustzijn. Dit is via je werk, een sportvereniging, familie, vriendengroepen, je gezin, social media etc. Alle bewustzijnsvormen waarmee jij in het leven te maken hebt, zijn door jouw eigen toedoen, onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Namelijk; vanuit jouw basis hecht je waarde aan bepaalde normen en waarden en ben je gevoelig voor prikkelingen vanuit jouw omgeving. Ieder mens neemt per dag een bepaalde hoeveelheid indrukken waar en deze worden gefilterd door het referentiekader. Dit zorgt ervoor dat je sommige zaken tot je zult nemen en sommige zaken zult verwerpen. Alles wat jij tot je neemt, zijn zaken die belangrijk zijn voor jouw groeiproces.

Het punt waar de focus nu even naar uitgaat, is de onlosmakelijke verbondenheid van de collectieve bewustzijnsvormen. De zaken waar jij waarde aanhecht zul je gaan uitdragen. Hierdoor ontstaat een kettingreactie. Jouw waarden uit de ene groep geef je door aan personen uit een ander groep, waaraan je verbonden bent met een ander collectief bewustzijn. Dit is hoe de onlosmakelijke verbintenis ontstaat tussen de verschillende bewustzijnsvormen. De creatie van het web. Je deelt aan elkaar de ervaringen uit de omgevingen waarin je leeft. Het is interessante te zien dat boven al deze vormen van collectief bewustzijn uit verschillende groepen een hogere bewustzijnsvorm leeft. Dit is waar alle vormen van bewustzijn een eenheid vormen.

Elke verbintenis die je aangaat in het leven, vergroot jouw beeld van het hogere bewustzijn, door de lessen die je leert via de mensen/omgeving waar je mee te maken hebt. Het is een reis door dimensies op weg naar de heelheid van het Zijn. De heelwording van de ziel, het vinden van de Ik. De verklaring van het waarom. De vraag die vele van ons boven het hoofd hangt en ons zo hongerig maakt!

Acceptatie van jezelf en de acceptatie van het pad dat je bewandelt, met alle hobbels en dalen, is een belangrijke stap in de zoektocht naar het vinden van het hoger bewustzijn in jezelf. Dus ook wanneer jij je verbindt met een omgeving die jou een kant laat zien van jezelf die jij nog niet kende of hebt weten te onderdrukken. De jongens uit Eindhoven leerde binnen de groep een kant van zichzelf kennen. Sommige waren zich bewust van deze kant van zichzelf en andere binnen de groep vertoonde nieuw gedrag. Soms kan er een kant van jezelf naar boven komen, waarvan de uiting ervan schaamte bij je doet oproepen, toch maakt ook deze weg onderdeel uit van jouw weg naar heelwording.

Een volgende stap, is het bewust worden van deze bedrukte behoefte die bevredigt werd, ook al zorgde de uiting ervan voor schaamte. Zodra je de gevoelens erkent, kun je gaan kijken waar de gevoelens vandaan komen en hoe er met deze gevoelens kan worden omgegaan, zonder dat jij jezelf of een ander daar schade mee berokkent, door ze te uiten of te onderdrukken. Laat de gevoelens bestaan zonder een waardeoordeel. Zonder een goed of kwaad. Alles is goed zoals het is. Wanneer iets mag bestaan dan kunnen de driften om iets te uiten of te onderdrukken verdwijnen.

Erkenning van gevoelens/behoefte en de bewustwording ervan is een weg naar heelwording van jouw ziel. Door tevreden, vanuit liefde, eerlijkheid en vol bewustzijn jouw pad te bewandelen leer je stap voor stap de lessen die voor jou bedoelt zijn. Leef vanuit liefde dan kun je het niet fout doen. Het leven is een pad van bewustwording tot heelwording zodat je in liefde en eenheid kunt uitstaan in de wereld.

Geniet van jouw reis en leer van de spiegel die de omgeving jou laat zien. Wees eerlijk tegen jezelf en jouw omgeving, alleen zo kun je filteren vanuit je hart en kun je ervoor zorgen dat de ‘rotte mand’ van jou geen ‘rotte appel’ maakt, maar jij als ‘mooie appel’ een ‘mooie mand’ creëert!